Harmonizacja formy z jej przeznaczeniem.


Name:

Po(d)glądy: