Dałem spokój. Świadom błędów, lecz wśród uczestników pędu.
Jestem już za mostem wiem, że kolejny mam przed sobą.Name:

Po(d)glądy:

22.12.2006, 02:20 >>BratTenZły!
.. 20, to dobry dzien :)