Próbuję odtworzyć jakąś iluzję. Coś o artystach pokolenia i o jajkach w majonezie aż mnie zemdli od ciężaru tej metafory.Name:

Po(d)glądy: