Air(0)
Rock(0)
Snow(0)
Water(0)
________________(0)
Traveling(10)
Modeling/Studio/Portrait(8)
Reportage(6)
Nature&Others(8)


05.09.2008 :: 03:10 Twój po(d)gląd(0)
W tym chorobliwie zdrowym świecie...
żyć jak największą schizą!16.09.2008 :: 00:48 Twój po(d)gląd(3)
Mężczyzna sadzi drzewo, by ryć w nim swe uczucia.

Ale potrzeba czegoś więcej by trwały dłużej niż drzewo...


21.09.2008 :: 00:45 Twój po(d)gląd(8)
Jesteśmy zawsze tylko teorią bez praktyki lub praktyką bez teorii...

mod. Anna i Marcelina Pezdek


30.09.2008 :: 01:21 Twój po(d)gląd(1)
Łatwo jest uwierzyć w jakiś świat.
Trudniej pogodzić się z tym, że on nie istnieje.