Air(0)
Rock(0)
Snow(0)
Water(0)
________________(0)
Traveling(10)
Modeling/Studio/Portrait(8)
Reportage(6)
Nature&Others(8)


06.04.2008 :: 01:26 Twój po(d)gląd(10)
Ja wciąż jestem zdania, że między regałami brak jest miejsca dla motyli.

Tam tylko kurz i zapomnienie...


17.04.2008 :: 01:40 Twój po(d)gląd(12)
Patrz! Przesypuj czas, gdy zapach dotknie dłoni,
usłyszysz smak i powiedz wonnym myślom...

...gonisz! :P
mod. Claudia P.

Dawno temu
27.04.2008 :: 00:18 Twój po(d)gląd(19)
Czas jest nudny... nic tylko biegnie.

Dla niektórych na darmo.