Air(0)
Rock(0)
Snow(0)
Water(0)
________________(0)
Traveling(10)
Modeling/Studio/Portrait(8)
Reportage(6)
Nature&Others(8)


13.04.2007 :: 01:12 Twój po(d)gląd(0)
Więcej pokus niż czasu, by po nie sięgnąć.16.04.2007 :: 00:46 Twój po(d)gląd(1)
Szukam równowagi, unieście głowy, to może zobaczycie mnie nad Wami.23.04.2007 :: 00:51 Twój po(d)gląd(2)
Czasem tylko spoglądam, jak jeszcze dogasa to co już za mną.

Mod. Aneta Żerdzicka


25.04.2007 :: 01:44 Twój po(d)gląd(2)
Rozróżnianie barw jest jedną z zalet licznych, gdy świat który widzisz jest monochromatyczny...