Air(0)
Rock(0)
Snow(0)
Water(0)
________________(0)
Traveling(10)
Modeling/Studio/Portrait(8)
Reportage(6)
Nature&Others(8)


11.03.2010 :: 23:59 Twój po(d)gląd(8)
Myśląc o sobie - mamy problemy,
myśląc o innych - mamy zadania do wykonania...

Bcn, jak zwykle Gaudi