Wszystkie poglądy są tylko logiczną strukturą,
w której przechowuje się abstrakcje...
To za kogo się masz jest tylko umysłowym modelem.


Name:

Po(d)glądy:

17.10.2008, 00:46 >>Autor
Jest tak abstrakcyjny, że to chyba oczywiste, że tak ;)

15.10.2008, 23:01 >>moralne-salto
ten pogląd też?