Łatwo jest uwierzyć w jakiś świat.
Trudniej pogodzić się z tym, że on nie istnieje.


Name:

Po(d)glądy:

25.10.2008, 09:37 >>cheerful
świetne to zdjęcie, pełne ciepła. ((;