Oświecenie to cel, a nie środek...


Name:

Po(d)glądy: