Rozróżnianie barw jest jedną z zalet licznych, gdy świat który widzisz jest monochromatyczny...


Name:

Po(d)glądy:

02.06.2007, 15:35 >>Autor
...tak, jest kilka.

28.05.2007, 11:05 >>Brat!
"gdzieś tam się zapalają, one galaktyki układają"