Więcej pokus niż czasu, by po nie sięgnąć.


Name:

Po(d)glądy: