Air(0)
Rock(0)
Snow(0)
Water(0)
________________(0)
Traveling(10)
Modeling/Studio/Portrait(8)
Reportage(6)
Nature&Others(8)


16.10.2009 :: 02:08 Twój po(d)gląd(14)
Dobre wspomnienie nie gwarantuje jakości tu i teraz.
Nie chodzi w tym o to, aby mieć kiedyś co wspominać.
Ale aby teraz już było najlepszym i docenionym 'wspomnieniem'...
i by było przyczyną przyszłych powodów do radości z teraźniejszości.

Madryt

"Aj gara glu..."
27.10.2009 :: 00:07 Twój po(d)gląd(14)