Air(0)
Rock(0)
Snow(0)
Water(0)
________________(0)
Traveling(10)
Modeling/Studio/Portrait(8)
Reportage(6)
Nature&Others(8)


05.10.2007 :: 23:55 Twój po(d)gląd(0)
Wszystkie potrzeby na miarę możliwości...11.10.2007 :: 01:23 Twój po(d)gląd(4)
Todays Ladies & Gentlemen18.10.2007 :: 00:30 Twój po(d)gląd(5)
The evening is not a part of a day.
It is a place, where my head knows delights.

It always approaches at last!


26.10.2007 :: 00:23 Twój po(d)gląd(5)
Dziś bawią dawne nadzieje, nieaktualne już półśrodki. :)

Stop looking for better place, just make your place better!


31.10.2007 :: 01:51 Twój po(d)gląd(3)
Coraz mniej widoczne blizny jeszcze z czasów,
gdy wojny wypowiadałem światu...